Nou! Made to measure - Livrare UE 12 euro - 7 zile prin DHL

Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE 
   
Zaza Boutique este inregistrat ca operator de date cu caracter personal la ANSPDCP cu numarul 19912 si certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal    a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, precum  a Ordonanţei nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea  executarea contractelor la  cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se  (enumerarea nu are un caracter limitativ): 
  
    1. dreptul de a cere Zaza Boutique să vă  confirme prelucrarea sau nu a datelelor dumneavoastră personale, in  mod gratuit; 
    2. dreptul de a cere Zaza Boutique să rectifice, actualizeze, blocheze  şterge,  mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001; 
    3. dreptul de a cere Zaza Boutique să înceteze,  in mod gratuit, prelucrarea datelor dumneavoastră personale; 
    4. dreptul de a cere Zaza Boutique să înceteze expedierea de mesaje promoţionale. 
   
Orice astfel de cerere/notificare se va trimite data, semna si trimite de către persoana inscrisa in baza de date prin e-mail la  contact@zazaboutique.ro , sau prin Posta la: Bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 35, et. 5, ap. 10, Sector 1, Bucuresti. Zaza Boutique foloseşte masuri de securitate impotriva  pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se afla sub controlul nostru. 
    
Zaza Boutique nu poate fi facuta responsabila  pentru erorile survenite in urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea  confidenţialitatea contului sau a  parolei. Zaza Boutique nu poate fi făcut răspunzător in  nici un fel pentru pierderea  alterarea datelor personale stocate de Zaza Boutique in scopul precizat in  prezentul document.
www.zazaboutique.ro  garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic. Aceste informaţii vor putea fi folosite de către Zaza Boutique pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoţii, etc. numai cu acordul prealabil al clientului. Furnizarea datelor personale către Zaza Boutique nu implică obligativate din partea utilizatorilor iar aceştia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanţe şi pot solicita în mod gratuit ştergerea acestora din baza de date. Orice astfel de cerere/notificare în vederea ştergerii acestora din baza de date, se va data, semna şi trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa contact@zazaboutique.ro , sau prin poştă la adresă: Bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 35, et. 5, ap. 10, Sector 1, Bucuresti 
  
Zaza Boutique se obligă că datele personale să nu fie difuzate către terţi cu excepţia operatorului de marketing direct. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în bază legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare. 
  
Datorită modului prin care datele cu caracter personal stocate de sistemul www.zazaboutique.ro  sunt transmise pe cale electronică, Zaza Boutique nu poate fi făcut răspunzătoare în nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informaţiilor de către persoane neautorizate, prin folosirea de aparatură sau software de interceptare. La sesizarea utilizatorilor, Zaza Boutique va lua toate măsurile   pune la dispoziţie toate fişierele necesare organelor  abilitate  rezolve acest  de infracţiune. 
  
Informaţiile furnizate către Zaza Boutique vor fi  folosite numai  scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor, trimiterea de mesaje personalului Zaza Boutique, abonarea la newsletter, etc), conform legilor  vigoare. Zaza Boutique nu furnizează  dumneavoastră de e-mail unor terţi, nu încurajază spam-ul,  nu face publice datele furnizate de clienţii  fără acordul explicit  acestora. 
  
Orice accesare a bazei de date cu informaţii personale a utilizatorilor www.zazaboutique.ro, inclusiv orice încercare de acces neautorizat, va fi inregistrata într-un fisier de acces. Fişierele de acces vor face identificarea de către Zaza Boutique a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv legitim,  vederea sesizării organelor. Orice încercare de a  datele personale ale altui utilizator, de a frauda conţinutul site-ului  de a afecta performantele  serverului pe care rulează site-ul www.zazaboutique.ro, va fi considerata o tentativa de fraudare a site-ului si se va  pune in mişcare cercetarea legala a aceluia, acelora care au iniţiat aceasta acţiune.